Profil: Role a prestiž šlechtických rodů

Profil: Role a prestiž šlechtických rodů

11.06.2022

Pusťte si video na stránkách České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/222411010120604/cast/916891/.
 

Zdroj: Česká televize

Nejbližší akce a koncerty

Štefan Margita – Na vánoční cestě (19:30)

02.12.2022 (Pátek) - 19:30 hod.

Štefan Margita – Na vánoční cestě (17:00)

02.12.2022 (Pátek) - 17:00 hod.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz