Královna Alžběta II. je na trůně 70 let

Královna Alžběta II. je na trůně 70 let

08.09.2022


Pusťte si video na stránkách České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/222411058140206/cast/892512/.
 

Zdroj: Česká televize

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz