František Kinský & Matyáš Novák: Velikonoce v Novém zámku

František Kinský & Matyáš Novák: Velikonoce v Novém zámku

28.03.2021

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz