Každodenní souhrn nejdůležitějšího a nejzajímavějšího dění v naší i světové kultuře

22.01.2017
Zdroj: ČT

Představení nového dokumentárního seriálu České televize, o šlechtických rodech

Pusťte si video na webu České televize

 

 

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz