Lubomír Brabec

Kytara

Lubomír Brabec je absolventem pražské konzervatoře a na základě udělení stipendia britské vlády také londýnské Royal Academy of Music ve světově proslulém Early Music Centre. Přední český kytarista spolupracuje s renomovanými pěvci a sólisty, jeho diskografie obsahuje na třicet titulů. Je držitelem mnoha významných domácích i světových ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patří titul laureáta na Mezinárodní kytarové soutěži v Paříži. Za snímek Rodrigova Concierta de Aranjuez (Panton) byl roku 1986 oceněn Zlatým štítem za nejlepší nahrávku roku. Brazilská vláda mu v roce 1989 udělila Medaili Heitora Villa-Lobose. Od hudebního vydavatelství Supraphon Records obdržel dvě Zlaté desky: první v roce 1991 za desku Transformace a druhou v roce 1996 za nahrávku Vivaldiho koncertů. Za nahrávku Suburban Path získal v Číně v roce 1995 Golden Song Prize. V roce 2003 byl oceněn vydavatelstvím Multisonic Zlatou a Platinovou deskou za CD Vánoční Transformace. V roce 2013 obdržel od vydavatelství Supraphon Diamantovou desku za půl milionu prodaných desek. V témže roce také převzal Medaili I. stupně Za zásluhy o stát v oblasti umění. Jako první hudebník uskutečnil koncert v Antarktidě.

Barocco sempre giovane – komorní ansámbl
Komorní soubor Barocco sempre giovane lze označit jako rezidenční těleso abonentních koncertů v Novém zámku. Ansámbl složený z předních českých komorních hráčů je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly. Jeho koncerty vysílají televizní i rozhlasové stanice. Soubor pořizuje vlastní nahrávky a pořádá abonentní řady koncertů.

Barocco sempre giovane spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s mladými sólisty, zejména s vítězi soutěží Pražského jara, soutěže Fritze Kreislera ve Vídni, královny Alžběty v Bruselu a Čajkovského soutěže v Moskvě. Dne 15. června roku 2019 Barocco sempre giovane provedlo koncert v majorátním městském paláci rodu Lichtenštejnů ve Vídni u příležitosti 300. výročí Lichtenštejnska. V závěru koncertu povstal i sám vládnoucí kníže Jan Adam II..