Barocco sempre giovane

Komorní ansámbl

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře ansámbl provedl i řadu skladeb současných autorů.

Soubor je pravidelně zván na významná domácí i zahraniční pódia a hudební festivaly (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, Svatováclavský hudební festival, Lednicko-Valtický hudební festival, Malostranské komorní slavnosti, Mezinárodní hudební festival Brno, Festival Concentus Moraviae, MHF České doteky hudby, Pardubické hudební jaro, Mladé pódium, Svátky hudby v Praze, Podblanický podzim, Theatrum Kuks, Čarovné tóny Macochy, Klášterní hudební slavnosti, Festival Mitte Europa, The Ohrid Summer Festival, Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni, Kammermusik um halb acht Basel, Bach Istanbul’da, IMusicFest of George Lobkowicz atd.).

Koncerty Barocco sempre giovane vysílala Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, ale také mnoho zahraničních rozhlasových stanic, např. BBC Velká Británie, ARD Německo, ORF Österreichischer Rundfunk Vídeň, CBC Kanada, Radio National de España Madrid, Sweriges Radio AB Stockhlolm, RTE Dublin a mnoho dalších.

Barocco sempre giovane pořádá vlastní abonentní cykly koncertů a nahrává na CD,

pravidelně spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s mladými umělci a laureáty významných mezinárodních soutěží. Zakladatem a uměleckým ředitelem tělesa je Josef Krečmer, violoncellista a pedagog Konzervatoře Pardubice.