Kulturní program letošního podzimu (2019)

Do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, na akce v měsících září 2019 – leden 2020,
zve majitel zámku František Kinský.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz