O nás

Vítejte na nových webových stránkách společnosti KINSKÝ Art Media s.r.o.

Naše agentura byla založena v dubnu 2019 na základě předchozí sedmileté spolupráce našeho týmu i letitých osobních zkušeností každého z nás.

Srdečně Vás zveme na námi pořádané akce a těšíme se na Vás v krásné oblasti východních Čech, v okolí řeky Orlice, které se ne náhodou říká česká Loira.

Tvoříme se vztahem k místům, kde máme kořeny.

 


František Kinský

jednatel

KINŠTÍ: Bůh, čest, vlast

 

František Kinský se narodil 27. prosince 1947 v Hradci Králové jako Maria František Emanuel Jan Sylvester Alfons hrabě Kinský z Vchynic a Tetova.

Je potomkem kostelecké větve šlechtického rodu Kinských a prvním synem hraběte Josefa Kinského z Vchynic a Tetova a Bernadetty Kinské, rozené Merveldt.

Jméno František dostal po svém dědečkovi Františku Josefu Kinském. Útlé dětství prožil se svými rodiči na Slovensku v obci Košeca, kde jeho otec Josef řídil továrnu na výrobu barev. Po únoru 1948 byl Josef Kinský obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zanedlouho zatčen. Následně na řadu let skončil v jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka Josefa v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí.

Později se rodina z donucení musela odstěhovat do Prahy, kde František vystudoval Střední průmyslovou školu stavební. Ve studiu pokračoval na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, studium však nedokončil. V době Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa nastoupil vojenskou službu u silničního vojska. Po návratu do Prahy pracoval v Československé televizi a následně v projekční kanceláři Kovoprojekta. V roce 1980 se přechodem do podniku Merkur přeorientoval na nový obor: reklamu. Té se věnoval řadu let také jako kreativní ředitel nadnárodní reklamní agentury Ogilvy & Mather.

V 1992 byl v restituci majetek – včetně kosteleckého zámku – Josefu Kinskému, otci Františka, navrácen. Po vybudování ekonomické báze se Josef Kinský ve svých osmdesáti letech pustil do rozsáhlé, dvanáctileté rekonstrukce rodného domu. V roce 2003 převedl správu rodového majetku na svého staršího syna Františka Kinského. Dnes zvaný Nový zámek byl spolu s přilehlým anglickým parkem v roce 2008 otevřen veřejnosti. V prvním patře zámku se nachází stálá expozice s názvem Život v biedermeieru, vybavená původním restaurovaným mobiliářem, ve druhém patře František Kinský otevřel Galerii Kinský. V suterénu zámku naleznete stálou muzejní expozici města Kostelec nad Orlicí. K zámku neodmyslitelně patří dnes vyhlášená Toniova zámecká kavárna a restaurace, která nese jméno mladšího bratra současného majitele, zesnulého Antonína Kinského.

František Kinský je správcem rodového majetku a aktivním podnikatelem. Vlastní Lesní hospodářství a správu zámků Kinský, Písník Kinský, který na rodovém pozemku těží písek, a také třetinovým spoluvlastníkem Cihelny Kinský, jež patří do rakouské skupiny Wienerberger. Vydělané prostředky z podnikání nadále investuje do dalšího zvelebování Nového zámku.

V roce 2010 vstoupil František Kinský do komunální politiky. V obecních volbách v roce 2014 byl zvolen starostou města Kostelec nad Orlicí. Funkci starosty města vykonává již druhé volební období.

Jana Dioszegi, DiS

manažerka

Jana Dioszegi se narodila 12. června 1977 v Opočně. Od šesti let se věnovala hře na housle pod vedením svého dědečka Karla Procházky a Jany Kupkové v tehdejší Lidové škole umění v Týništi nad Orlicí. K přijímací zkoušce na konzervatoř ji připravila legendární pedagožka Ludmila Stránská, žákyně Josefa Micky a spoluzakladatelka Kocianovy houslové soutěže, k níž chodila do ZUŠ Střezina v Hradci Králové. V patnácti letech byla přijata na Konzervatoř Pardubice do třídy PhDr. Vladimíra Kulíka. Po třech letech se na další tři roky stala žákyní Jiřího Besperáta na Konzervatoři Brno, kterou absolvovala v roce 1999.

Již během studií se stala členkou Moravské filharmonie Olomouc, později působila v orchestru Scala-Thetaer a v Českém národním symfonickém orchestru. Pracovních zkušeností nabyla i jako pedagožka hry na housle na základních uměleckých školách v Královéhradeckém kraji či Katedře hudební výchovy Univerzity Hradec Králové. V průběhu let působila jako externí redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové a odborných časopisů Harmonie a Hudební rozhledy. Po prvních úspěšných projektech ve své vlastní agentuře, kterými byly plesy v Hradci Králové a koncerty Pavla Šporcla, Dagmar Peckové, Štefana Margity či reprízovaná scénická provedení Orffovy Carminy Burany na Kunětické hoře a další, nastoupila jako PR manažerka Filharmonie Hradec Králové.

V roce 2006 se stala manažerkou a PR manažerkou houslisty Pavla Šporcla. V jeho agentuře připravila patnáct koncertních sezón, dvanáct zcela vyprodaných koncertních turné po celé České republice s pražskými uvedeními v Betlémské kapli, Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfína, ve Foru Karlín, Velkém sále Lucerny i Terminálu 2 Letiště Václava Havla. Spolupracovala s předními českými sólisty, orchestry i dirigenty, s festivalem Hudba Znojmo, spolupodílela se na čtyřech ročnících hudebního festivalu Kocianovo Ústí a souběžně probíhající mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí.

Od roku 2012 externě spolupracovala s Novým zámkem v Kostelci nad Orlicí a jeho majitelem Františkem Kinským, starostou města Kostelec nad Orlicí, a to zejména v oblasti kulturních projektů a PR.

Od dubna 2019 je Jana Dioszegi manažerkou nové agentury KINSKÝ Art Media.

Tel:      +420 604 514 383
Email: dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz