Velikonoční přání Františka Kinského 2023

Velikonoční přání Františka Kinského 2023

08.04.2023
Foto: Zdeněk Fabiánek

Milí přátelé,
na Bílou sobotu se vracejí zvony z Říma a po Gloria se znovu rozezní. Bílá sobota je zlomem Pašijového týdne. Tmu a ticho v kostele střídá světlo svící, zvonění a varhany. Vše směřuje k oslavě zmrtvýchvstání. Končí půst, pečou se velikonočních beránci a mazance, pletou se pomlázky. Bílá sobota liturgicky končí západem slunce. Noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně patří obřadům Velikonoční vigilie. Boží hod velikonoční je největší slavností křesťanského světa a slaví se při ní Kristovo vzkříšení. Cituji: Velikonoce jsou svátkem naší spásy, našeho vytržení z nebezpečí života, naší ochrany, osvobození, vykoupení, vítězství i vyléčení. Velikonoce jsou svátky života v plnosti, pokoji a v míru.

Krásné a požehnané svátky vám všem a bohatou pomlázku vašim dětem.

František Kinský

 

(Pořad Velikonoce v Nové zámku Františka Kinského, Matyáše Nováka a Jany Šrejmy Kačírkové z lockdownu v roce 2021 je ke zhlédnutí https://www.youtube.com/watch?v=PUd781iQZ5k).

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz