Tři minuty z Kostelce nad Orlicí, Regiony ČT24

07.03.2020

Živě moderovaný pořad se zaměřením na důležité a zajímavé dění ve všech regionech ČR.

Celé video můžete shlédnout na stránkách archivu České televize

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz