Příspěvek Františka Kinského, starosty města Kostelec nad Orlicí do červencového vydání Zpravodaje města

02.07.2019

Vážení spoluobčané,
přišlo léto a s ním čas zaslouženého odpočinku. Čeká Vás doba dovolených, naši milí školáci a studenti se dočkali vysněných dvou měsíců prázdnin.

Při této příležitosti bych rád poděkoval pedagogům všech kosteleckých škol i všem ostatním z Vás, pro které tzv. školní rok znamená deset měsíců, v nichž jste se věnovali vzdělání našich nejmladších občanů v nejrůznějších oblastech. Děkuji Vám za Vaše nasazení, trpělivost, toleranci a energii, kterou vkládáte do mladé generace, vyrůstající v Kostelci nad Orlicí.

Velké díky patří i Vám, rodičům a prarodičům, kteří se svým ratolestem po celý školní rok pečlivě věnujete a podporujete je i v řadě mimoškolních aktivit.

Děkuji všem dětem a studentům, kteří ve školním roce 2018 – 2019 jakkoli úspěšně a důstojně reprezentovali naše město.

V neposlední řadě bych rád vyjádřil osobní poděkování panu Daliboru Voborníkovi z Kostelce nad Orlicí. Tento dvaatřicetiletý muž dne 21. dubna tohoto roku zachránil život svému pětaosmdesátiletému spoluobčanovi Jiřímu Duškovi. Díky jeho statečnosti a obětavosti pan Dušek unikl smrti pod koly vlaku na železničním přejezdu v Kostelci nad Orlicí. Ředitelství krajské policie Královéhradeckého kraje uspořádalo setkání obou mužů, během něhož Dalibor Voborník převzal medaili za záchranu života. Ještě jednou děkuji tomuto vzácnému mladíkovi za jeho nezapomenutelný lidský čin.

Pan Voborník byl ve správné chvíli na správném místě. Ne každý má tolik odvahy, ne každý má to štěstí. Přeji Vám, aby prázdniny byly pro každého z Vás časem skutečného odpočinku, abyste se ze všech svých cest v pořádku vrátili domů: do Kostelce nad Orlicí.

František Kinský
starosta města

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz