Posluchači prosincových koncertů v Novém zámku věnovali Filípku Sršňovi z Kostelce nad Orlicí 20 tisíc korun

23.12.2019

V rámci prosincových koncertů, konaných v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, posluchači programu Bacha na Šporcla (6. 12. 2019) a Rybovy České mše vánoční „Hej, mistře“ (Vánoce s Carminou ve dnech 22. a 23. 12. 2019) svými laskavými finančními dary přispívali na léčbu devítiletému Filipu Sršňovi z Kostelce nad Orlicí: konkrétně na pořízení rakouských ortéz, které by Filípkovi mohly výrazně pomoci se špatným postavením nohou, stereotypem chůze a částečně by mohly odvrátit i některé operativní výkony.

Rodiče Filípka převzali finanční dar v celkové výši 20.000,- Kč v hotovosti, a to od Františka Kinského, majitele Nového zámku a jednatele agentury KINSKÝ Art Media dne 23. prosince 2019. Jménem pořadatelů i jménem rodičů Filípka Sršně děkujeme všem posluchačům, kteří na pořízení rakouských ortéz Filípkovi přispěli.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz