František Kinský zve do rozkvetlého zámeckého parku

František Kinský zve do rozkvetlého zámeckého parku

01.03.2023
Foto: Zdeněk Fabiánek a Jana Dioszegi

Park při Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je s prvními posly jara každoročně v obležení návštěvníků. Za bledulovým královstvím sem každoročně přijíždějí lidé z celé České republiky. Bílé zvonečky bledulí tady vyskakují na povrch zhruba na ploše jednoho hektaru a je jich tu tisíce. Park se zbarvuje také odstíny květů sněženek, prvosenek, krokusů i talovínů. S prvními přísliby jara se také o březnových víkendech otevře oblíbená Toniova zámecká kavárna.

O březnových sobotách a nedělích se tu mezi 10:00 – 17:00 hodinou můžete zastavit na výbornou kávu, domácí dezerty i polévky ze zámecké kuchyně. „Milí přátelé, srdečně vás zvu na velkou pestrobarevnou podívanou do našeho zámeckého parku. Přírodně krajinářský dendrologicky i zoologicky pozoruhodný park, který obklopuje náš zámek, je jediným parkem širšího regionu Orlických hor a Podorlicka, který je chráněn v kategorii přírodní rezervace. Vyniká hojným výskytem zvláště chráněných významných a ohrožených druhů rostlin, které se tu vyskytují v mimořádně hojných populacích,“ doplnil majitel zámku František Kinský

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz