František Kinský děkuje divákům seriálu Modrá krev

František Kinský děkuje divákům seriálu Modrá krev

27.03.2023
Foto: Mikuláš Křepelka

Vážení diváci, milí přátelé,
dovolte mi, abych vám poděkoval za velkou sledovanost 3. řady dokumentárního cyklu České televize Modrá krev. U obrazovek ČT2 jsme od 18. ledna společně strávili deset týdnů, které byly opravdu velmi intenzivní, krásné a nezapomenutelné. Děkuji vám za tisíce krásných e-mailů, zpráv i komentářů. Těší mě, že jsou mezi vámi diváci všech generací. Stal jsem se tváří obrazovky. Moje jméno je spjato se seriálem, který představuje historii aristokratických rodů, které významně ovlivnily dějiny naší země.

Se sérií, která ukazuje vzácné a obdivuhodné osobnosti, jejich vůli, pracovitost, lásku k bližnímu i k vlasti, jejich víru, šlechetnost i velkorysost k životu a jeho mnohdy nelehkým osudům. Coby průvodce celého cyklu cítím ohromnou odpovědnost a vděčnost za důvěru, která mi byla coby moderátorovi amatérovi svěřena. Za myšlenku a celé veledílo děkuji zejména výjimečné scénáristce a režisérce Aleně Činčerové a kreativní producentce TPS Lence Polákové, a také režisérce Adéle Sirotkové.

Rovněž děkuji výkonné producentce Olze Grossmannové, dramaturgovi Josefu Albrechtovi i dalším kolegům z České televize: Janě Urbáškové, Markétě Grossmannové, Lence Kordulové, Kateřině Křížové, Lence Loukotkové, Gabriele Dziadkové. Děkuji kameramanům: Davidu Ployharovi, Robertu Novákovi, Janu Knížeti, zvukaři Michalu Janouškovi, střihačům: Janu Skalskému, Martinu Steklému i mojí PR manažerce Janě Dioszegi.

Vám všem děkuji za věrnost našemu pořadu a srdečně vás zvu ke sledování repríz předchozí II. série, které bude vysílat ČT2 opět každou středu ve 20:00. Ve středu 29. března můžete vidět 8. a zároveň závěrečný díl II. řady, který je věnovaný rodu Lichtenštejnů. Těším se na další časy a setkání na různých místech naší vlasti s vámi všemi.

František Kinský

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz