Beseda o životě a díle F. I. A. Tůmy

Beseda o životě a díle F. I. A. Tůmy

09.09.2021
Foto: Zdeněk Fabiánek

Srdečně vás zveme na besedu o hudebním skladateli z období přelomu baroka a klasicismu Františku Ignáci Antonínu Tůmovi, jehož jméno nese také ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí a jehož byli Kinští významnými mecenáši. Beseda se uskuteční před koncertem Lubomíra Brabce a Barocco sempre giovane. Koncert, který začíná v 10:30 hodin, nese název Vzpomínka na F. I. Tůmu a koná se v rámci XVIII. ročníku tradičního festivalu. V programu mj. zazní Tůmova Sinfonia č. 8 G dur pro smyčce a continuo a Partita in d pro smyčce a cembalo. Beseda je doprovodným festivalovým programem, vstup je volný a bez rezervace.

Datum a místo konání:
9.9.2021, 18:30 – 19:00 hod.
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz