motiv-2023-20

Pronájem prostor Nového zámku

Zrcadlový sál
Hodina: 7.000,- Kč
Pořadatelská služba: 150,- / hodina
Obsluha Šatny: 150,- Kč / hodina
Kapacita míst k sezení: 110 míst
Areál parku
Půldenní: 40.000,- Kč
Celodenní: 60.000,- Kč
Pořadatelská služba: 150,- Kč / hodina
Požární dozor: 250 – Kč / hodina
Zdravotnický dozor: 250,- / hodina
Tenisový kurt
Hodina: 2.000,- Kč
Půldenní: 5.500, – Kč
Celodenní: 10.000,- Kč

Speciální podmínky pronájmů pro školy a neziskové organizace jsou k jednání.

 

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz