motiv-2023-10

Mediální servis

Zjistíme pro Vás:

  • PR servis: tiskové konference, tiskové zprávy a PR články.
  • Mediální servis: event, událost, uvedení nového produktu, apod.
  • Kompletní textové práce, tvorba sloganů.
  • Rádiové spoty, videoprezentace.
  • Online marketing včetně správy webových a facebookových stránek.
  • Outdoorové a online kampaně.
  • Seating: tvorba číslovaného hlediště pro předprodej vstupenek.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz