Grafický design

Korporátní identita: loga, jednotný firemní styl

Jednotný vizuální styl: akce, výrobky, kampaně

Formáty pro: tisk, online i outdoorové kampaně

Vazba: programy, brožury, almanachy, katalogy

Grafický design: Hana Kinská, Lexa Jaroš

Webdesign: Jan Kocourek

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz