Zájezd – Prohlídka zámecké expozice Život v biedermeieru s majitelem zámku Františkem Kinským (24.04.2022)

Zájezd – Prohlídka zámecké expozice Život v biedermeieru s majitelem zámku Františkem Kinským (24.04.2022)

24.04.2022
neděle

Uzavřená akce

Datum konání:
Neděle 24.04.2022
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz