Udílení cen J. E. Purkyně / uzavřená akce

16.06.2021
středa

účinkuje: Matyáš Novák – klavír

program: Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Ference Liszta

Datum konání:
Středa 16.06.2021
Místo konání:
Zámek Libochovice, náměstí 5. května 1, Libochovice

Profil umělce / CV


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz