Swingový festival – 10. ročník

Zrušeno kvůli koronaviru
05.09.2020
sobota
Datum konání:
Sobota 05.09.2020 , od 14:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz