Slavnostní galavečer u příležitosti ocenění významných osobností Královéhradeckého kraje

Slavnostní galavečer u příležitosti ocenění významných osobností Královéhradeckého kraje

25.04.2022
pondělí

Uzavřená akce

Účinkují:
Matyáš Novák – klavír
Smiling String Orchestra

Datum konání:
Pondělí 25.04.2022 , v 18:00 hodin
Místo konání:
PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, Hradec Králové

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz