Senátní koncert v rámci Kulturního léta v Senátu Parlamentu České republiky

Senátní koncert v rámci Kulturního léta v Senátu Parlamentu České republiky

03.09.2022
sobota

Účinkuje:
Matyáš Novák – klavír

Program:
Franz Schubert / Ferenc Liszt: Schwanengesang, S 560
Das Fischermädchen
Aufenthalt
Ständchen
Liebesbotschaft
Abschied

Matyáš Novák: Fantazie na české a moravské lidové písně

Vstup volný.

Změna programu vyhrazena.

Datum konání:
Sobota 03.09.2022 , v 17:00 hodin
Místo konání:
Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnská 17/3, Praha 1

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz