PANELOVÁ DISKUZE S FRANTIŠKEM KINSKÝM: 15 let v Evropské unii

24.10.2019
čtvrtek

Co nám přineslo členství v EU a kam bychom měli dále směřovat: na tato témata přijďte diskutovat se starostou města Kostelec nad Orlicí Františkem Kinským, státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou a zastupitelkou města Hradec Králové Pavlínou Springerovou do víceúčelového sálu Centra celoživotního vzdělávání v Hradci Králové: 24. 10 2019 v 17:00 hodin.

Vstupenky:
Účast je bezplatná a možná pouze po registraci na e-mailu: pejcharova.petra@vlada.cz

Datum konání:
Čtvrtek 24.10.2019 , v 17:00 hodin
Místo konání:
Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz