Mezinárodní festival F. L. Věka Bohuslavice 2022

Mezinárodní festival F. L. Věka Bohuslavice 2022

11.09.2022
neděle

Účinkují:
Iva Kramperová – housle
František Kinský – mluvené slovo (sonety ze Čtvera ročních dob)
Barocco sempre giovane – komorní smyčcový ansámbl

Program:
Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob
Změna programu vyhrazena.

Čtyři třívěté koncerty pro housle, smyčce a continuo italského barokního skladatele Antonina Vivaldiho zazní včetně autentických sonetů. Přednese je šlechtic František Kinský, majitel Nového zámku v Kostelci nad Orlicí a jednatel umělecké agentury KINSKÝ Art Media, kterého proslavil dokumentární cyklus Modrá krev.

Jako sólistka se představí vynikající houslistka Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, která je vyhledávanou sólistkou a komorní hráčkou. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Věnuje se sólové i komorní hře a je koncertní mistryní komorního souboru Barocco sempre giovane. Spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na Konzervatoři Pardubice.

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem Krečmerem. Soubor se původně specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století.

Datum konání:
Neděle 11.09.2022 , v 17:00 hodin
Místo konání:
Evangelický kostel , Bohuslavice

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz