Matyáš Novák zahraje pro spolek Prader Willi. Koncert bude proveden živým přenosem ze sálu Pražské konzervatoře.

26.11.2020
čtvrtek

Ve čtvrtek 26. 11. provede Matyáš Novák koncert pro spolek Prader-Willi. Prader-Willi je vrozená genetická vada. V České republice se ročně narodí kolem deseti dětí s tímto postižením. Stejnojmenné sdružení vzniklo v Čechách v 90. letech a má něco přes 200 členů. Snahou spolku je dostat povědomí o této vrozené odchylce co nejširší veřejnosti, k čemuž má posloužit také tento konkrétní koncert. Budou ho sledovat i děti, které spolek sdružuje a právě pro ně si Matyáš na přání pořadatelů připravil speciální program. Cílem koncertu je přispět k daleko většímu povědomí o genetické vadě Prader-Willi. Koncert má rovněž podpořit aktivity spolku. Srdečně vás zveme ke sledování živého přenosu (on-line stream) ze sálu Pražské konzervatoře ve čtvrtek 26. 11. ve 20:00 hodin na Facebooku a kanálu YouTube.

Datum konání:
Čtvrtek 26.11.2020 , v 20:00 hodin
Místo konání:
on-line stream ze sálu Pražské konzervatoře

Profil umělce / CV


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz