Matyáš Novák, semifinalista Lisztovy soutěže v Utrechtu 2022

Matyáš Novák, semifinalista Lisztovy soutěže v Utrechtu 2022

22.09.2022
čtvrtek
- 29.09.2022
Datum konání:
Čtvrtek 22.09.2022 - 29.09.2022
Místo konání:
Utrecht, Nizozemí

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz