Matyáš Novák – HAMU (uzavřená akce)

Matyáš Novák – HAMU (uzavřená akce)

22.05.2023
pondělí

Uzavřená akce

Datum konání:
Pondělí 22.05.2023
Místo konání:
Hudební Akademie múzických umění, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz