Matyáš Novák a Janáčkova filharmonie Ostrava

Zrušeno kvůli koronaviru
04.07.2020
sobota

KONCERT V OSTRAVSKÉM TROJHALÍ KAROLINA POŘADATELÉ KVŮLI OKOLNOSTEM RUŠÍ

Vážení posluchači,
s lítostí vám oznamujeme, že se plánovaný sobotní koncert Matyáše Nováka s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Trojhalí Karolina neuskuteční. Beethovenův Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73. zazní pouze v opavském kostele sv. Václava.

Děkujeme vám za pochopení.


účinkují:
Matyáš Novák – klavír
Kateřina Kněžíková – soprán
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jiří Rožeň – dirigent

program:
Ludwig van Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73
Ludwig van Beethoven – Egmont, scénická hudba op. 83

U příležitosti 250. narození L. van Beethovena Matyáš Novák provede slavný Beethovenův Císařský klavírní koncert. Skladba byla komponována roku 1809, dokončena v únoru 1810 a skladatel ji věnoval svému mecenáši a žáku, arcivévodovi Rudolfovi, příštímu arcibiskupu v Olomouci. Ještě téhož roku koncert vyšel tiskem v Londýně. Přízvisko Emperor (Císařský) dodal dílu anglický vydavatel, snad s ohledem na majestátní charakter díla, ale i s poukazem na nositele dedikace, habsburského arcivévodu. Z celé pětice Beethovenových klavírních koncertů je právě Koncert Es dur nejoblíbenějším.

Následovat bude scénická hudba ke Goethově truchlohře Egmont, která spolu s předehrou měla premiéru v roce 1810 ve Vídni. V tamním Hoftheatre při premiéře dílo dirigoval sám skladatel. Děj Goethova dramatu se odehrává ve druhé polovině 16. století, kdy byl za španělské nadvlády popraven vlámský kníže Lamoraal Egmont – za zradu krále Filipa II. Jeho smrt byla jedním z popudů vypuknutí nizozemské revoluce, z níž vzešla samostatnost této země. Goethova tragédie končí smrtí Egmonta a zdůrazněním pokračování boje za svobodu. Tato tématika byla Beethovenovi velmi blízká.

Foto:
Ilona Sochorová
Martina Weisner
archiv JFO

Datum konání:
Sobota 04.07.2020 , v 19:30 hodin
Místo konání:
Trojhalí Karolina, K Trojhalí 3361/5, Ostrava

Profil umělce / CV


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz