Matyáš Novák a Barocco sempre giovane: Pocta Johannu Sebastianu Bachovi

10.11.2020
úterý

Koncert se koná u příležitosti 100. výročí arcibiskupa Karla Otčenáška.

Matyáš Novák – klavír
Barocco sempre giovane – komorní ansámbl

Úterý 10.11.2020 , v 19:30 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz