Ludmila Peterková a Barocco sempre giovane

16.06.2020

Účinkují:
Ludmila Peterková – klarinet
Barocco sempre giovane

PŘIPRAVUJEME

Začátek:
16.06.2020 , 19:30 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz