Koncert nejlepších českých účastníků 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže

ZRUŠENO KVŮLI KORONAVIRU
24.10.2020
sobota

Vážení posluchači, milí přátelé,
s ohledem na šíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s vládou vydanými nařízeními a stavem nouze v naší zemi, byl letošní ročník mezinárodní Kocianovy houslové soutěže zrušen. V důsledku těchto událostí se také neuskuteční tradiční Koncert nejlepších účastníků Kocianovy houslové soutěže v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí dne 24. 10. 2020, který měl být opět speciální cenou Františka Kinského, majitele Nového zámku a jednatele agentury KINSKÝ Art Media. Všem mladým, výjimečně talentovaným houslistům, kteří se se svými pedagogy poctivě připravovali, přejeme především hodně zdraví a těšíme se na setkání v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí u příležitosti plánovaného Koncertu nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže v říjnu 2021.

Účinkují:
Smiling String Orchestra – ZUŠ Střezina Hradec Králové
Mikuláš Ježek – dirigent

Datum konání:
Sobota 24.10.2020 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz