Koncert nejlepších českých účastníků 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže

24.10.2020
sobota

Účinkují:
Smiling String Orchestra – ZUŠ Střezina Hradec Králové
Mikuláš Ježek – dirigent

PŘIPRAVUJEME

Sobota 24.10.2020 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz