Koncert Matyáše Nováka, Hradec Králové

Koncert Matyáše Nováka, Hradec Králové

21.06.2022
úterý

Účinkuje:
Matyáš Novák – klavír

Program:
Maurice Ravel: Sonatina

Enrique Granados: El pelele

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta B dur KV 333
1. Allegro
2. Andante cantabile
3. Allegro grazioso

Robert Schumann: Karneval op. 9

Změna programu vyhrazena.

Koncert pořádá knihovna města Hradce Králové a Europe Direct Hradec Králové. Vstup je volný. Kapacita hlediště je omezena. Vstupenky je možné rezervovat na: infostredisko@knihovnahk.cz

Datum konání:
Úterý 21.06.2022 , v 17:00 hodin
Místo konání:
Víceúčelový sál CCV, Wonkova 1262/a, Hradec Králové

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz