Knihovna města Hradec Králové / Beseda s Františkem Kinským

15.10.2019
úterý

Pro velký zájem František Kinský opět zavítá na besedu do královéhradecké knihovny. Starosta města Kostelec nad Orlicí a potomek jednoho z nejstarších českých aristokratických rodů povypráví o rodovém sídle a akcích letošní sezóny v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, o starostování a především o natáčení druhé série oblíbeného dokumentárního cyklu Modrá krev, který v září a v říjnu 2019 vysílá ČT2.

Vstupenky:
Vstupné je dobrovolné.

Rezervace nutná:
heuer@knihovnahk.cz nebo na mobilu: +420 727 965 553.

Úterý 15.10.2019 , 17:00 hodin
Místo konání:
Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz