Jadran Šetlík: Průřez životní tvorbou

Jadran Šetlík: Průřez životní tvorbou

26.05.2023
pátek

Vernisáž výstavy

Host:
Barbora Šporclová Kodetová – zpěv

Poznámka: Uzavřená akce

Datum konání:
Pátek 26.05.2023 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - Galerie Kinský

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz