Hybatelé rezonance: Matyáš Novák

Hybatelé rezonance: Matyáš Novák

29.05.2023
pondělí

Ferenc Liszt patří k autorům, kteří mě provázejí od dětství. Už jako malý jsem toužil hrát – a hrál 🙂 – všechny ty prvoplánové virtuózní kompozice, jako je například Uherská rapsodie č. 2. Postupně jsem vedle skladeb, ve kterých interpret předvede zejména technickou vybavenost, objevoval díla niterná, plná vnitřní síly a nádherné poetiky. Za svou dosavadní pianistickou dráhu jsem nastudoval zhruba sedm desítek Lisztových skladeb, a to jak originálních kompozic, tak jeho transkripcí a reminiscencí. Vybrat z tohoto množství program pro jeden recitál je obtížný úkol. Nakonec jsem se rozhodl pro kombinaci původních skladeb Ference Liszta a jeho transkripce přenádherného cyklu Franze Schuberta Labutí zpěv. Věřím, že tahle hudba bude posluchačům připadat stejně úžasná jako mně,” říká Matyáš Novák.

Program:
Franz Schubert / Ferenc Liszt: Schwanengesang (Labutí zpěv), S. 560 (výběr)
přestávka
Ferenc Liszt: Harmonies poétiques et religieuses, S. 173: č. 10 E dur Cantique d’amour
Ferenc Liszt: Balada č. 1 Des dur, S. 170
Ferenc Liszt: Balada č. 2 h moll, S. 171

Datum konání:
Pondělí 29.05.2023 , v 19:30 hodin
Místo konání:
Anežský klášter, Praha - Staré Město

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz