Čěští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

Čěští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

15.10.2022
sobota

Tradiční říjnový koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou majitele zámku Františka Kinského pro nejlepší české účastníky Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Obě soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti mistrů Jaroslava Kociana, významného představitele české houslové školy a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Kocianova houslová soutěž probíhá každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže se účastní houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let.

Účinkují:
Na základě doporučení a výběru odborných porot vystoupí nejlepší čeští účastníci 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže a 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže.

Adina Weissová, Tobiáš Balkovský, Kamila Šitinová, Jan Petrov – violoncello

Tina Tranová, Magdalena Anna Watzko, Viola Lukášová, Milan Kostelenec – housle

Host: Pavel Šporcl – housle (patron a předseda poroty Kocianovy houslové soutěže)

Koncert se koná za laskavé podpory MAS nad Orlicí o.p.s.


Program:

Adina Weisová (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, 1. kategorie HVS) – violoncello
Daniël van Goens: Scherzo op. 12. č. 2 pro violoncello a klavír
Camille Saint-Saëns: Labuť pro violoncello a klavír
Hana Forsterová: klavír

Tina Tranová (ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň, 1. kategorie KHS 2022) – housle
Jean-Baptiste Accolay: Koncert pro housle a klavír č. 1 a moll (Allegro moderato)
Petr Novák: klavír

Tobiáš Balkovský (ZUŠ Řevnice, 2. kategorie) – violoncello
G. B. Sammartini: Sonáta G dur pro violoncello a basso continuo (I. Allegro non troppo, II. Grave con espressione, III. Vivace)
Pavla Nováková: klavír

Magdalena Anna Watzko (ZUŠ Český Krumlov, 2. kategorie KHS 2022) – housle
Viola Lukášová (ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice, 3. kategorie KHS 2022) – housle
Georg Phillipp Telemann: Kánonická sonáta č. 1 G dur (I. Vivace, II. Adagio, III. Allegro)

Kamila Šitinová (ZUŠ Liberec, 3. kategorie HVS 2022) – violoncello
Luigi Boccherini: Sonáta č. 6 A dur (Adagio Cantabile)
David Popper: Maďarská rapsodie pro violoncello a klavír op.68
Jakub Škampa: klavír

Viola Lukášová (ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice, 3. kategorie KHS 2022) – housle
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr (klavír) e moll o. 64 (1. věta Allegro molto appassionato)
Dorota Lukášová: klavír

Milan Kostelenec (Pražská konzervatoř, 4. kategorie KHS 2022)
Jaroslav Kocian: Intermezzo Pittoresque op. 18 č. 2
Henryk Wieniawski: Scherzo Tarantella G dur op. 16
Hana Forsterová: klavír

Jan Petrov (Pražská konzervatoř, 4. kategorie HVS 2022)
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello C dur, 1. věta (Moderato)
David Popper: Elfentanz
Hana Forsterová: klavír

Pavel Šporcl (patron a předseda Kocianovy houslové soutěže, laureát z roku 1984) – housle a nejlepší čeští účastníci Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže 2022
Antonio Vivaldi – Zima (II. věta Largo – Čtvero ročních dob)
Johann Sebastian Bach – Air

Datum konání:
Sobota 15.10.2022 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz