Čěští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

Čěští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

15.10.2022
sobota

Tradiční říjnový koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou majitele zámku Františka Kinského pro nejlepší české účastníky Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Obě soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti mistrů Jaroslava Kociana, významného představitele české houslové školy a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Kocianova houslová soutěž probíhá každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže se účastní houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let.

Účinkují:
Na základě doporučení a výběru odborných porot vystoupí nejlepší čeští účastníci 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže a 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže.

Adina Weissová, Tobiáš Balkovský, Kamila Šitinová, Jan Petrov – violoncello

Tina Tranová, Magdalena Anna Watzko, Viola Lukášová, Milan Kostelenec – housle

Host: Pavel Šporcl – housle (patron a předseda poroty Kocianovy houslové soutěže)

Koncert se koná za laskavé podpory MAS nad Orlicí o.p.s.

Datum konání:
Sobota 15.10.2022 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz