Čeští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2021

Čeští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2021

16.10.2021
sobota

Pozvání na koncert v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou majitele zámku Františka Kinského pro nejlepší české účastníky Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže. Obě soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti mistrů Jaroslava Kociana, významného představitele české houslové školy a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Kocianova houslová soutěž probíhá každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže se účastní houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let. Poprvé ve své historii se letos obě soutěže uskutečnily on-line.

Program:

Antonín Dvořák – Humoreska č. 7 op. 101 – durrata
Markéta Štenclová – violoncello
Renáta Talpová – klavír

Charles de Bériot – Koncert pro housle č. 9 a moll, op. 104 – 1. věta (Allegro maestoso)
Lucie Troupová – housle
Pavel Duda – klavír

Dmitrij Kabalevskij – Koncert pro violoncello č. 1 g moll, op. 49 – 1. věta (Allegro)
Camille Saint-Saëns – Labuť
Naďa Strnadová – violoncello
Věra Langerová – klavír

PŘESTÁVKA

Camille Saint-Saëns – Koncert pro violoncello č. 1 a moll, op. 33 – 3. část
Seo Yeon Lim – violoncello
Věra Langerová – klavír

Niccolo Paganini – Koncert č. 1 D dur, op. 6 – 1. věta (Allegro maestoso)
Milan Kostelenec – housle
Daniel Hutař – klavír

Johann Sebastian Bach – Suita pro violoncello č. 3 C dur – 1. Prélude, 2. Gigue
Antonín Dvořák – Rondo g moll op. 94 pro violoncello a klavír
Lukáš Mareček – violoncello
Irena Marečková – klavír

Josef Suk – Píseň lásky, op.7, č. 1
Claude Debussy – Waltz La plus que Lente
Roman Červinka – housle
Pavel Duda – klavír

Změna programu vyhrazena.


Na 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže speciální cenu Františka Kinského získali a na koncertě v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí:
Lucie Troupová (Suzuki studio Praha) – 3. cena v 1. kategorii
Milan Kostelenec (ZUŠ Liberec) – 3. cena ve 3. kategorii
Roman Červinka (Imola Music Academy, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien) – 2. cena ve 4. kategorii


Na 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže speciální cenu Františka Kinského získali a na koncertě vystoupí:
Markéta Štenclová (ZUŠ J. A. Komenského Studénka) – 3. cena v 1. kategorii
Naďa Strnadová (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) – 3. cena v 1. kategorii
Seon Yeon Lim (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy) – 2. cena ve 3. kategorii
Lukáš Mareček (ZUŠ Smetanova Brno) – 2. cena ve 4. kategorii


Vstupenky:
https://www.ticketportal.cz a RTIC Kostelec nad Orlicí (tel.: +420 494 337 261) a ve vybraných předprodejích a informačních centrech po celé České republice.

Datum konání:
Sobota 16.10.2021 , v 18:00 hodin
Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz