63. ročník národního festivalu Smetanova Litomyšl – Klavírní matiné Matyáše Nováka

63. ročník národního festivalu Smetanova Litomyšl – Klavírní matiné Matyáše Nováka

11.07.2021
neděle

„Když se řekne Litomyšl, vybaví se mi několik vesměs příjemných věcí: vyjmenovaná slova po m, neboť pravopis mě vždy bavil, trať číslo 018 Choceň – Litomyšl, kterou jsem projel mnohokrát. Vzpomínám také na festival Mladá Praha, v rámci kterého jsem vystoupil právě na koncertě v Litomyšli. Ale především se mi, stejně jako většině hudbymilovných lidí, vybaví věhlasný hudební festival Smetanova Litomyšl. Prvně jsem zde ještě v dětském věku navštívil představení Dvořákova oratoria Stabat mater. Letos mám tu čest vydat se na festival poprvé jako interpret. Ve Smetanově domě v Litomyšli jsem měl s programem „Ve znamení opery“ sestaveným z operních transkripcí Ference Liszta mj. koncertovat 11. března loňského roku. V tento osudný den se však všechny plánované koncerty kvůli koronavirové epidemii do odvolání přeložily či zrušily. „Přesně po šestnácti měsících se budu moci do Litomyšle vrátit, tentokrát s programem složeným z děl představitelů národních škol období romantismu. Bylo by hezké oním pomyslným klíčem od domova uzavřít pro nás všechny obtížné období a odemknout nové, radostné. Na živý koncert a posluchače se nesmírně těším.
Matyáš

program:
Franz Liszt: Léta putování
První rok: Švýcarsko. S. 160
(1811–1886) č. 1 Kaple Viléma Tella
č. 5 Bouře

Bedřich Smetana: České tance, II. řada
(1824–1884) 1. Furiant
7. Hulán
9. Sousedská

Edvard Hagerup Grieg: Lyrické kusy op.65
(1843–1907) č. 6 Svatební den na Troldhaugenu

Josef Suk: Klavírní skladby op. 7
(1874–1935) č. 1 Píseň lásky

Enrique Granados: Suita Goyesca
(1867–1916) č. 7 El Pelele – Slaměný panák

Charles Sinding: Šest klavírních kusů op. 32
(1865–1933) č. 3 Rašení jara

Bedřich Smetana / Matyáš Novák:
Fantazie na motivy z opery Prodaná nevěsta

účinkuje:
Matyáš Novák – klavír

Vstupenky a více informací: www.smetanovalitomysl.cz a www.tickeportal.cz

Datum konání:
Neděle 11.07.2021 , v 11:00 hodin
Místo konání:
Zámecká jízdárna, Jiráskova, Litomyšl

Profil umělce


KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz