Z besedy Jana Zemena – O životě a díle Františka Ignáce Antonína Tůmy

Z besedy Jana Zemena – O životě a díle Františka Ignáce Antonína Tůmy

20.09.2021

Besedy o životě a díle hudebního skladatele a kosteleckého rodáka Františka Ignáce Antonína Tůmy, která proběhla před festivalovým koncertem, se ze zdravotních důvodů Josefa Krečmera ujal Jan Zemen. Výjimečnému violoncellistovi a skvělému rétorovi nechybí pokora a nadhled. Hudba ho doprovází na každém kroku: má rád klasiku i netradiční pojetí skladeb, baví ho hudební minidivadlo, kterým překvapuje posluchače a diváky s dalšími členy Prague Cello Quartetu. Ovšem největším zážitkem je slyšet ho vyprávět o práci s dětmi na základní umělecké škole či studenty na Konzervatoři Pardubice, kde vyučuje hru na violoncello společně s Josefem Krečmerem. Tato činnost ho nesmírně naplňuje, a tak díky němu objevují velký svět hudby další malí violoncellisté. A ve stejném duchu vedl Jan Zemen besedu, které se v hojném počtu účastnili žáci ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí. Obrazové materiály a texty pro besedu připravili: Šárka Marešová Slezáková (referentka odboru kultury a grantových programů Město Kostelec nad Orlicí), Zdeněk Fabiánek (fotograf) a Jana Dioszegi (manažerka agentury Kinský Art Media).

Datum a místo konání:
9. 9. 2021 v 18:30
Nový zámek Kostelec nad Orlicí / Zrcadlový sál

Foto: Zdeněk Fabiánek

Nejbližší akce a koncerty

František Kinský hostem cyklu Setkání osobností

11.02.2023 (Sobota) - 14:00 hod.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz