Lubomír Brabec 65: kytarový recitál

Lubomír Brabec 65: kytarový recitál

16.05.2019

2. koncert abonentní řady.

Kostelec nad Orlicí / Nový zámek, Zrcadlový sál
Lubomír Brabec – kytara

Koncert předního českého kytaristy Lubomíra Brabce byl plný krásné i virtuózní hudby starých a současných mistrů, včetně autorské tvorby sólisty. Zážitek z osobního setkání s Lubomírem Brabcem – v komorní atmosféře zcela zaplněného Zrcadlového sálu – umocnilo mistrovo erudované a velmi příjemné vyprávění.

Děkujeme Lubomíru Brabcovi i všem posluchačům za krásný večer.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz