Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže

Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže

19.10.2019

Koncert nejlepších českých účastníků 61. ročníku Kocianovy houslové a 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže byl speciální cenou Františka Kinského. Výjimečně talentovaní hudebníci ve věku do šestnácti let se do Zrcadlového sálu Nového zámku v Kostelci nad Orlicí sjeli z různých koutů České republiky v doprovodu svých rodičů, pedagogů a korepetitorů. Zcela mimořádné výkony si přijel poslechnout i starosta města Ústí nad Orlicí a předseda Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana Petr Hájek, ředitelka vyhlášených ústeckých mezinárodních soutěží Lenka Lipenská, předseda soutěžní poroty Kocianovy houslové soutěže a dlouholetý primárius Kocianova kvarteta Pavel Hůla, pedagog laureáta Daniela Matejči Ivan Štraus i patronka koncertu Hana Kinská.

Koncertu předcházelo setkání všech účastníků v Galerii Kinský a prohlídka zámecké expozice Život v biedermeieru s majitelem Františkem Kinským. Děkujeme všem za krásnou a přátelskou atmosféru celého dne. A jak se říká v Ústí nad Orlicí: Kocianova a Heranova soutěž není jen o soutěžení, ale také o setkávání mladých lidí, jejich rodičů, prarodičů a pedagogů, které spojuje stejná vášeň: hudba a hra na housle a violoncello. Děkujeme všem, kteří se podíleli.

HOUSLE:
Lea Spielvogelová – Jindřichův Hradec (1. kategorie),
Milan Kostelenec – Liberec (2. kategorie),
Daniel Matejča – laureát 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže – Liberec (3. kategorie),
Matteo Hager – Praha (4. kategorie),
Kristian Mráček – Praha (4. kategorie).

VIOLONCELLO:
Kamila Šitinová – Liberec (1. kategorie),
Seo Yeon Lim – Praha (2. kategorie),
Viktor Mráček – Praha (2. kategorie),
Petra Meisl (3. kategorie),
Petr Hamerský – Praha (4. kategorie).

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz