Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže

18.10.2021

V sobotu 16. října se v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí uskutečnil Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže, který je speciální cenou Františka Kinského, majitele Nového zámku a jednatele pořádající agentury KINSKÝ Art Media. Obě soutěže letos poprvé ve své historii proběhly on-line. V roce 2020 se Kocianova houslová soutěž kvůli pandemii neuskutečnila. O to radostnější bylo včerejší setkání výjimečně talentovaných houslistů a violoncellistů do šestnácti let z různých koutů republiky, kterého se osobně účastnila řada čestných hostů: Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí a předseda správní rady Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana, Mgr. Lenka Lipenská ředitelka Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže, Petra Kodytková, místopředsedkyně Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana a dcera nedávnou zesnulého „otce kocianky“ Pavla Sedláčka, MgA. Pavel Hůla, pedagog AMU v Praze a dlouholetý předseda mezinárodní poroty Kocianovy houslové soutěže a mnohaletý primárius Kocianova kvarteta, prof. MgA. Miroslav Petráš, pedagog AMU v Praze a dlouholetý předseda mezinárodní poroty Heranovy violoncellové soutěže. V hledišti nechyběl mistr houslař Tomáš Pilař, který patří k partnerům Kocianovy houslové soutěže a na jehož mistrovské celé housle včera starší z účinkujících zahráli, a také Ludmila Stránská, legendární učitelka hry na housle, která spolu s houslovým virtuózem prof. Václavem Snítilem, žákem Jaroslava Kociana, Kocianovu soutěž zakládala. Sama se s Kocianem osobně setkala, vychovala plejádu profesionálních houslistů, dlouhá léta působila jako stálá členka mezinárodní odborné poroty a osobně se soutěže účastnila každý rok až do roku 2020, kdy konání soutěže přerušila pandemie. Paní Stránská minulý týden oslavila svoje 91. narozeniny.

63. ročník Kocianovy houslové soutěže v zámku Kinských reprezentovali: Lucie Troupová z Prahy za kategorii 1., Milan Kostelenec z Liberce za kategorii 3. a Roman Červinka z Českých Budějovic za kategorii 4. Za Heranovu violoncellovou soutěž vystoupila Markéta Štenclová ze Studénky za kategorii 1., Naďa Strnadová z Prahy za kategorii 2., Seo Yeon Lim z Prahy za kategorii 3. a Lukáš Mareček z Brna za kategorii 4. Výkony mladých umělců odpovídaly jejich úspěchům v celosvětově proslulých soutěžích, v nichž v útlém věku každý jeden z nich provádí náročný repertoár. Ten obsahuje povinné soutěžní skladby i volitelné kompozice splňující odpovídající technickou i hudební náročnost. A tak na koncertě v podání těch nejmenších zazněly skladby, které běžně provádí dobří studenti konzervatoří. Ti starší předvedly výkony, které po stránce hudební, technické a tónové odpovídají sólistům koncertních pódií, jak dokládaly i jejich životopisy v tištěných programech, neboť (kromě velkého množství soutěžních úspěchů doma i v zahraničí) vystupují i v čele profesionálních hudebních těles. Za jejich úspěchy vedle nadání stojí neskutečné množství píle, dobré pedagogické vedení i zázemí v jejich rodinách. Celodenní setkání a koncert měly krásnou atmosféru a v hledišti se tleskalo s dojetím a ve stoje.

Účinkovali:
Antonín Dvořák – Humoreska č. 7 op. 101 – durrata
Markéta Štenclová – violoncello
Renáta Talpová – klavír

Charles de Bériot – Koncert pro housle č. 9 a moll, op. 104 – 1. věta (Allegro maestoso)
Lucie Troupová – housle
Pavel Duda – klavír

Dmitrij Kabalevskij – Koncert pro violoncello č. 1 g moll, op. 49 – 1. věta (Allegro)
Camille Saint-Saëns – Labuť
Naďa Strnadová – violoncello
Věra Langerová – klavír

PŘESTÁVKA

Camille Saint-Saëns – Koncert pro violoncello č. 1 a moll, op. 33 – 3. část
Seo Yeon Lim – violoncello
Věra Langerová – klavír

Niccolò Paganini – Koncert č. 1 D dur, op. 6 – 1. věta (Allegro maestoso)
Milan Kostelenec – housle
Daniel Hutař – klavír

Johann Sebastian Bach – Suita pro violoncello č. 3 C dur – 1. Prélude, 2. Gigue
Antonín Dvořák – Rondo g moll op. 94 pro violoncello a klavír
Lukáš Mareček – violoncello
Irena Marečková – klavír

Josef Suk – Píseň lásky, op.7, č. 1
Claude Debussy – Waltz La plus que Lente
Roman Červinka – housle
Pavel Duda – klavír

Místo konání:
Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Foto: Zdeněk Fabiánek

Nejbližší akce a koncerty

František Kinský hostem cyklu Setkání osobností

11.02.2023 (Sobota) - 14:00 hod.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz