Kateřina Englichová a Vilém Veverka – 15 let spolu: Open air na zámeckém nádvoří

Kateřina Englichová a Vilém Veverka – 15 let spolu: Open air na zámeckém nádvoří

23.06.2021

Milí přátelé,
děkujeme vám všem, kteří jste přišli na včerejší koncert dua vynikajících interpretů, harfistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky, do areálu parku Nového zámku. Vůbec poprvé jsme realizovali koncert přímo pod portálem empírového sídla Kinských na zámeckém nádvoří, které v tomto čase zdobí červené tóny záhonů plně kvetoucích růží.

První koncert letošní novozámecké sezóny zahájil majitel zámku František Kinský. K příjemné, srdečné a velmi uvolněné atmosféře nepochybně přispěl i vtip a pohotovost zkušeného rétora Viléma Veverky, který bavil a aktivně zapojil posluchače, mezi nimiž se v hledišti objevila sympatická a vždy usměvavá herečka Bára Seidlová.

Kateřina Englichová a Vilém Veverka spolu koncertují více než 15 let a včera opět potvrdili, že je jejich komorní spojení na scéně klasické hudby právem označováno jako jedno z nejšťastnějších. V rámci koncertu provedli pestrý program různých stylových období: zahráli sonáty klasicistních autorů F. Bendy a W. A. Mozarta, v kompozicích impresionistů M. Ravela (v úpravě O. Kvěcha) a C. Debussyho i ve dvou kusech pro hoboj J. Vejvody pak oba špičkoví sólisté naplno projevili svoje mimořádné schopnosti technické, rytmické i výrazové. První polovinu večera rozzářila vynikající a půvabná Kateřina Englichová provedením Vltavy, parafráze pro harfu na symfonickou báseň B. Smetany op. 43 od J. H. Trnečka. Po závěrečném potlesku ve stoje zazněly podmanivé přídavky Gabriels oboe od E. Morricineho (z filmu The Mission) a La fortezza dei grandi perché A. Piazolly, v nichž vynikl překrásný tón a hudební projev Viléma Veverky.

Hobojista posluchače po celý večer vskutku bavil a u jedné ze sympatických posluchaček si dokonce odložil i sako a zahrál v tričku, jak dříve slíbil na sociálních sítích. Upozornil také na své pestrobarevné ponožky, které si opatřil po vzoru Františka Kinského, aby prý společně drželi krok. ?

Milí přátelé, děkujeme za nezapomenutelný večer vám všem, kteří jste podíleli na přípravách koncertu i vám všem, kteří jste přišli.

Foto: Zdeněk Fabiánek; zvuk a světla: Milan Michálek; květiny: Květiny Častolovice

Nový zámek Kostelec nad Orlicí / areál parku

Foto: Zdeněk Fabiánek

Nejbližší akce a koncerty

František Kinský hostem cyklu Setkání osobností

11.02.2023 (Sobota) - 14:00 hod.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, DiS. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz