Josef Špaček a Barocco sempre giovane Čtvero ročních dob

Josef Špaček a Barocco sempre giovane Čtvero ročních dob

22.07.2022

HOUSLISTA JOSEF ŠPAČEK S ANSÁBLEM BAROCCO SEMPRE GIOVANE ZAZÁŘILI V AREÁLU PARKU KINSKÝCH V KOSTELCI NAD ORLICÍ

V pátek 22. července ve 21:00 hodin v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí poprvé vystoupil houslový virtuóz Josef Špaček a Barocco sempre giovane. V jejich společném programu s názvem Čtvero ročních dob zazněly stejnojmenné barokní koncerty pro housle, smyčce a continuo Antonia Vivaldiho a o dvě a půl století později zkomponovaný cyklus Čtvero ročních dob v Buenos Aires Ástora Piazzolly. Koncert zahájil majitel Nového zámku a starosta Kostelce nad Orlicí František Kinský. Odborným slovem pokračoval umělecký ředitel Barocco sempre giovane Josef Krečmer. Vivaldiho Čtvero ročních dob patří bezpochyby mezi nejznámější a nejpopulárnější skladby z období baroka. Posluchači klasické hudby toto dílo jistě slyšeli v nejrůznějších interpretacích nesčetněkrát. Podání Josefa Špačka bylo však jedinečné a osobité, provedené s nevšední, ale velmi promyšlenou agogikou. V díle Ástora Piazzolly Josef Špaček předvedl svoji dokonalou techniku. Zajímavé bylo i střídání pořadí jednotlivých ročních období od každého ze skladatelů. Program začal Vivaldiho Jarem, následovalo Léto od Ástora Piazzolly a Léto od Vivaldiho, poté Podzim od obou autorů, následně obě Zimy a na konci se hudebníci vrátili k Jaru od Ástora Piazzolly. Josef Špaček hraje na housle „LeBrun; Bouthillard“ Guarneri del Gesú (postavené zhruba kolem roku 1732) s absolutní jistotou, lehkostí, dokonalou intonací a ohromnou tónovou kulturou. Ansámbl Barocco sempre giovane byl sólistovi jedinečným partnerem. Orchestr koncertoval v počtu dvanácti vynikajících hráčů, kteří sami vynikají jako sólisté, komorní hráči, pedagogové konzervatoří či koncertní mistři orchestrů – houslisté: Iva Kramperová, Markéta Čepická, Vít Chudý, Lukáš Novotný a Martina Bártová, violisté: Michal Doubek a Jakub Čepický, violoncellisté Matěj Štěpánek a Jan Zemen, kontrabasista Jan Prokop, cembalistka Edita Keglerová. Na teorbu a barokní kytaru zahrál Jan Hron. Dlouhými ovacemi ve stoje si posluchači vytleskali přídavek mexického skladatele Manuela Ponce s názvem Estrellita. Letnímu koncertu pod širým nebem počasí přálo, lidé odcházeli nadšení a někteří dokonce velmi dojatí z nezapomenutelného zážitku. Koncert citlivě zvučil Michal Škorvánek.

Foto: Zdeněk Fabiánek

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz