Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“

Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční „Hej mistře“

22.12.2019

Foto: Zdeněk Fabiánek

Sólisté:
Tereza Myšáková – soprán
Kateřina Synková – alt
Tomáš Borůvka – tenor
Karel Štrégl – bas

CARMINA Rychnovský dětský sbor
Bodla kvartet ZUŠ Střezina Hradec Králové (1. housle – Anna Vernerová, 2. housle – Marie Bařinová, viola – Ondřej Metelka, violoncello – Anna Marie Kadečková)
Klarinety ZUŠ Střezina Hradec Králové (Lukáš Verner, Imrich Dioszegi)
Jakub Stratílek – elektrické varhany
Václav Derner – dirigent

Čtyři půvabná provedení České mše vánoční „Hej, mistře“ Jana Jakuba Ryby pod taktovkou Václava Dernera, ředitele Filharmonie Hradec Králové, v kosteleckém Novém zámku navštívilo na čtyři sta posluchačů. Koncerty měly krásnou atmosféru a v zámku Kinských se opět potvrdilo, že je tato mše pro svoji prostotu a radostnou atmosféru symbolem českých Vánoc. Že je nestárnoucí, srozumitelná a přístupná všem generacím. Česky zpívanou mši jednoho z nejvzdělanějších českých kantorů Jana Jakuba Ryby, který svůj životní osud spojil s působením ve školských službách v malém městečku v Rožmitále pod Tremšínem, provedli děti a mladí lidé s nadšením, s radostí a muzikalitou, a to na úrovni srovnatelné s profesionály. V závěru každého koncertu spolu s nimi ve stoje zpívali hymnu českých Vánoc Narodil se Kristus Pán všichni přítomní.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz