HAMU Praha – sál Bohuslava Martinů

HAMU Praha – sál Bohuslava Martinů

25.09.2020

MATYÁŠ NOVÁK A WIHANOVO KVARTETO: MOZART – KLAVÍRNÍ KONCERTY
MATYÁŠ NOVÁK AND WIHAN QUARTET: MOZART – PIANO CONCERTOS
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert F dur L. 413 (387a) / Piano Concerto No. 11 in F major, K. 413
Koncert A dur, K. 414 (366a) / Piano Concerto No. 12 in A major, K. 414
Koncert C dur, K. 415 (387b) / Piano Concerto No. 13 in C major, K. 415
MATYÁŠ NOVÁK – KLAVÍR/PIANO
WIHANOVO KVARTETO/ WIHAN QUARTET
Leoš Čepický – 1. housle / 1st violin
Jan Schulmeister – 2. housle / 2nd violin
Jakub Čepický – viola/ viola
Michaal Kaňka – violoncello

Milí přátelé,
nahrávka Mozartových klavírních koncertů č. 11, č. 12 a č. 13 pro anglické hudební vydavatelství Nimbus Alliance byla pořízena ve dnech 25. a 26. září minulého roku. Matyáš Novák a Wihanovo kvarteto ji za hudební a zvukové režie Ondřeje Urbana natočili na HAMU v Praze v sále Bohuslava Martinů ve skvostných prostorách Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Kvůli pandemii mělo vydání alba zpoždění. Dnes je k dostání v různých zemích světa. Půvabné Mozartovy koncerty Matyáš Novák nahrál na krásný nástroj Steinway a opatřil je vlastními kadencemi. Děkujeme za krásnou spolupráci Ondřeji Urbanovi, Wihanovu kvartetu ve složení Leoš Čepický – 1. housle, Jan Schulmeister – 2. housle, Jakub Čepický– viola, Michal Kaňka – violoncello i renomované fotografce osobností Lence Hatašové, která pro album nafotila titulní portrét Matyáše Nováka. Za fotoreportáž z natáčení děkujeme našemu fotografovi Zdeňku Fabiánkovi a v neposlední řadě děkujeme za vstřícnou spolupráci vedení HAMU v Praze. Vám, posluchačům, přejeme, aby vám krásná Mozartova hudba v podání vynikajících interpretů přinesla radost a obohacení.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz