Čeští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

Čeští vítězové Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

15.10.2022

Místo konání:
Zrcadlový sál, Nový zámek Kostelec nad Orlicí

V Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí se v sobotu 15. října 2022 uskutečnil koncert nejlepších českých účastníků 64. ročníku Kocianovy houslové a 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Tuto koncertní příležitost již tradičně daruje talentovaným českým houslistům a violoncellistům majitel zámku a jednatel pořádající agentury KINSKÝ Art Media František Kinský. Obě prestižní mezinárodní soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti houslisty Jaroslava Kociana a violoncellisty Bohuše Herana. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se jich účastní děti do 16 let. Kocianova houslová soutěž se koná každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Speciální cenu Františka Kinského čeští účastníci získávají na základě hodnocení porot v mezinárodním složení. Koncertu se letos poprvé účastnil také houslový virtuos Pavel Šporcl, patron a předseda Kocianovy houslové soutěže.

V sobotu 15. října v rodovém sídle Kinských 64. ročník Kocianovy houslové soutěže prezentovali: Tina Tranová z Plzně (1. kategorie), Magdalena Anna Watzko z Českého Krumlova (2. kategorie), podruhé u Kinských vystoupila Viola Lukášová z Českých Budějovic (3. kategorie) a již počtvrté Milan Kostelenec z Liberce (4. kategorie).

Za Heranovu violoncellovou soutěž vystoupili: Tobiáš Balkovský z Řevnic (2. kategorie), Kamila Šitinová (3. kategorie), Jan Petrov (4. kategorie). Pro nemoc se koncertu bohužel nemohla účastnit Adina Weisová z Prahy (I. kategorie). Klavírních partů se ujali korepetitoři Hana Forsterová, Pavla Nováková, Dorota Lukášová, Petr Novák a Jakub Škampa. Koncert zakončilo společné vystoupení všech oceněných s houslistou Pavlem Šporclem, patronem a předsedou Kocianovy houslové soutěže, který se sám stal jejím laureátem jako dvanáctiletý v roce 1984. Pavla Šporcla ansámbl složený z oceněných houslistů a violoncellistů doprovodil v Largu (II. větě) ze Zimy Antonia Vivaldiho a v Airu J. S. Bacha. Akce se účastnila ředitelka obou soutěží Mgr. Lenka Lipenská, za Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana Petra Kodytková, předseda poroty Heranovy violoncellové soutěže prof. Miroslav Petráš, partner Kocianovy houslové soutěže mistr houslař Tomáš Pilař i paní Helena Hůlová, manželka zesnulého MgA. Pavla Hůly, který byl dlouholetým předsedou této soutěže až do roku 2021, a také zástupci společnosti Nad Orlicí o. p. s., která konání akce podpořila.

Foto: Zdeněk Fabiánek

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz