Beseda s Františkem Kinským, průvodcem dokumentárního cyklu Modrá krev

Beseda s Františkem Kinským, průvodcem dokumentárního cyklu Modrá krev

05.10.2019

Vybrané dobrovolné vstupné František Kinský věnoval pořadateli: Knihovně města Hradec Králové na nákup knih.

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Zastoupená: Františkem Kinským – jednatelem
Kontakt:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manažerka
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz