Klavírní matiné Matyáše Nováka

Klavírní matiné Matyáše Nováka

01.11.2021

Stejně jako předešlé, také 63. ročník Smetanovy Litomyšle poskytuje koncertní příležitost vedle již renomovaných souborů a sólistů velkým českým nadějím a talentům. Mezi takové se řadí vynikající klavírista nastupující generace Matyáš Novák, který své mistrovství již dostatečně prokázal nejen vítězstvím v mnoha prestižních soutěžích, ale také jako sólista a všestranný člen komorních sdružení.

Franz Liszt
Léta putování – První rok: Švýcarsko. S. 160
Kaple Viléma Tella
Bouře

Bedřich Smetana
České tance, II. řada
Furiant
Hulán
Sousedská

Edvard Hagerup Grieg
Lyrické kusy op.65
Svatební den na Troldhaugenu

Josef Suk
Klavírní skladby op. 7
Píseň lásky

Enrique Granados
Suita Goyesca
El Pelele – Slaměný panák

Charles Sinding
Šest klavírních kusů op. 32
Rašení jara

Matyáš Novák
Prodaná nevěsta
Fantazie na motivy z opery

KINSKÝ Art Media s. r. o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
IČO: 07922523
DIČ: CZ07922523

Represented by: František Kinský – executive director
Contact:
Jana Dioszegi, dipl. um. – manager
+420 604 514 383
dioszegi.jana@kinskyartmedia.cz